Dopravní předpisy

Dopravní předpisy

Dopravní předpisy, se kterými se můžete setkat na své cestě do Chorvatska jsou podobné, rozdíly jsou v drobnostech, které vás však mohou stát spousty peněz a nepříjemností. Pokusíme se aspoň v základních bodech shrnout důležité předpisy v jednotlivých zemích, kterými budete projíždět.
Hlavní povinností ve všech zemích je, mít s sebou Evropskou zprávu o dopravní nehodě alespoň v jednom světovém jazyce. Stáhnout si jí můžete v angličtině (pokud Vám ji nedodala vaše pojišťovna) ze stránek ÚAMK. Přejeme Vám, abyste tuto zprávu nepotřebovali a to nejen při cestě na dovolenou.

Chorvatsko

Povinnost používání dětských zádržných systémů (děti do 12 let věku nesmějí sedět na předních sedadlech).
Povinnost tlumených světel i ve dne pro všechna vozidla.
Povolená hranice alkoholu pro řidiče je 0,05 %, v případě nehody se však množství alkoholu v krvi bere v úvahu jako přitěžující okolnost. Řidiči do 24 let, profesionální řidiči a řidiči vozidel nad 3,5 t - 0,00 %.
Veškerá motorová vozidla (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky.
Všichni řidiči motorových vozidel (kromě motocyklů s nebo bez postranních vozíků a mopedů do 50 ccm), musí mít reflexní bezpečnostní vestu ve vozidle a nosit ji vždy, když opouští vozidlo odstavené na silnici, v případě nouze, nebo mimo zastavěné oblasti. Vesta musí být v souladu s normou EN-471.
Všechna motorová vozidla (kromě motocyklů) musí mít lékárničku. Komerční vozidla musí mít hasicí přístroj.
Mladí řidiči do 24 let nesmí překročit následující rychlosti: silnice 80 km/h, rychlostní silnice 100 km/h, dálnice 120 km/h. Toto omezení se vztahuje pouze na chorvatské řidiče, nikoli na zahraniční. Mezi další omezení pro chorvatské řidiče do 24 let patří výkonový limit automobilu do 75 Kw. Pokud byste se ale rozhodli půjčit si v Chorvatsku vůz a je vám méně než 24 let, autopůjčovna by po vás dodržování uvedených zákonných omezení mohla vyžadovat. Důvodem může být např. znění pojistné smlouvy nebo prostě jen obavy z případných problémů.

Rakousko

Na rakouských dálnicích si dejte pozor na označení IG-L. Jedná se o označení tzv. ekologických zón. Za překročení rychlosti v těchto zónách hrozí zákaz řízení!
Zastavení a stání je zakázáno v prostoru zastávky hromadné dopravy. Tento prostor začíná 15 m před označením zastávky a končí 15 m za ním.
Všechna vozidla (včetně motocyklů) musí být vybavena výstražným trojúhelníkem.
Všechna vozidla (včetně motocyklů) musí být vybavena lékárničkou. Balení musí být v provedení silné krabice, odolné proti nečistotám.
Řidič vozidla se 2 nebo více nápravami musí použít reflexní vestu v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a na silnicích a dokonce i při instalování výstražného trojúhelníku (nařízení se nevztahuje na cestující, řidiče mopedů a motocyklů, nicméně i pro ně je  vesta doporučena). Barva vesty musí být fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová (EU norma EN 471).
Všechna motorová vozidla musí být osvětlena za jízdy i ve dne.
Palubní kamery (umístěné uvnitř vozidla) jsou v Rakousku zakázány.
Řidič motorového vozidla je povinen každé dítě zabezpečit jeho věku a váze odpovídajícím zařízením. Dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být zajištěno zádržným systémem (sedačkou). Pro osoby starší 14 let, ale menší než 150 cm je toto zabezpečení doporučené, ale není povinné. Ovšem pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, je sedačka také povinná.

Slovinsko

Motorová vozidla musí mít výstražný trojúhelník. Výstražná světla musí být použita vždy, když vozidlo má poruchu na vozovce. Pokud vozidlo není vybaveno výstražnými světly, nebo je imobilizováno na části vozovky, která není jasně viditelná, musí se použít trojúhelník.  Je-li vozidlo v noci  porouchané  a jeho technický stav neumožňuje využívání výstražných světel, musí řidič, kromě použití trojúhelníku, dostatečně označit porouchané vozidlo jiným žlutým blikajícím světlem.
Pokud je vozidlo taženo, musí být trojúhelník umístěn v zadní části taženého vozidla a druhý musí být na přední části tažného vozidla.
Výstražná světla musí být použita při couvání.
V případě poruchy na dálnici je povinné nosit reflexní vestu. Každý, kdo se pohybuje mimo vozidlo ji  musí mít. Toto nařízení se netýká motocyklistů.
Je zakázáno vjet do křižovatky na oranžové světlo semaforu.
Povinnost jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
Na kruhovém objezdu je přednost zprava - neplatí absolutní přednost vozidel jezdících po kruhovém objezdu.
Při nehodě je třeba zavolat policii - číslo 113 - a vyžádat si písemnou zprávu, která je při návratu přes hranice vyžadována s ohledem na poškození vozidla (jinak by vozidlo nebylo puštěno přes hranice).
Děti do dvanácti let a menší než 150 cm musí mít zádržný systém. Děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm, nesmí sedět na předním sedadle a nesmí být převáženy na motocyklech.
Řidič musí mít sadu náhradních žárovek a pojistek pro své vozidlo.

Maďarsko

Kromě reflexních vest, v Maďarsku jsou zapotřebí podle počtu osob ve vozidle, tam platí stejná povinná výbava jako u nás. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti do výšky 150 cm, nebo do 12 let věku.
Mimo obec se musí jezdit s rozsvícenými tlumenými světly i během dne, v obci pouze v noci. Při jízdě mimo obec je povinné osvětlení všech motorových vozidel (vč. dálnice).
V obydlených oblastech se nesmí používat zvuková znamení, pouze v případě ohrožení.
Během jízdy nesmí být používán mobilní telefon.
Kruhový objezd: povinnost použít směrová světla je jen při výjezdu z kruhového objezdu, nikoliv při vjezdu.
Je povinné používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech. Při jízdě mimo obec na všech sedadlech, která jsou pásy vybavena.
Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 1,6 mm.
Povinný výstražný trojúhelník. Osobní vozy nemusí mít hasící přístroj. Povinná lékárnička.
Vyhledávání