Vyhledávání

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech při cestách v zahraničí či po ČR. Umožní vám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se v zahraničí dostanete do problémů, nezůstanete bez pomoci.
Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí. Do léčebných výloh obvykle spadá: přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékařenezbytné vyšetřenípobyt v nemocnici (hospitalizace) na standardním pokojinezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetřeníléky předepsané lékařemzákladní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubůrepatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí. Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé – jedná se o celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Vyplatí se v případě, že jezdíte do zahraničí často. K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

Součástí léčebných výloh je také nepřetržitá asistenční služba – v naléhavých situacích vám bude v zahraničí poskytnuta telefonická pomoc. Při použití platební karty je smlouva sjednána on-line – smlouvu budete mít během okamžiku v e-mailu. Pojistná smlouva nemůže být uzavřena se zpětnou platností. Připojištění na rizikové sporty je možno vybrat při sjednávání pojištění. Pokud cestujete do více zemí v rámci jedné smlouvy, uveďte při sjednání pojištění nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu. Územní platnost pojištění je obvykle celá Evropa nebo celý svět včetně USA.

K dispozici jsou následující připojištění

 • Úrazové pojištění
  Pro případ smrti, trvalé invalidity či trvalých následků při úrazu 
 • Pojištění odpovědnosti za újmu
  Pro případ, že způsobíte majetkovou škodu či újmu na zdraví jiné osobě (někomu něco rozbijete, někoho zraníte) 
 • Pojištění zavazadel
  Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení 
 • Pojištění zpoždění zavazadel
  Pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace – hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení 
 • Pojištění zpoždění letu
  Pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety) 
 • Pojištění nevyužití dovolené
  Pro případ, že se musíte ze závažného důvodu předčasně vrátit z dovolené – např. hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, úmrtí blízkého příbuzného, poškození bytu/domu živelní událostí, nemožnost využití dovolené z důvodu přírodní katastrofy či klimatických podmínek aj. 
 • Pojištění únosu letadla
  Pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla 
 • Pojištění storna zájezdu
  Uhrazení části stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů před odjezdem na dovolenou zrušit zájezd – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace 
 • Připojištění chronických onemocnění
  Krytí neodkladného léčení v případě náhlého zhoršení chronického onemocnění či komplikací po ambulantním zákroku, který jste podstoupili před cestou 
 • Pojištění nákladů veterinární léčby
  Hradí náklady veterinární léčby či úhynu zvířete, pouze psi a kočky určitého stáří, musí mít pas a osvědčení o zdravotním stavu před cestou 
 • Připojištění technické asistence vozidla
  Pokud jedete do zahraničí svým autem, bude se vám hodit rozšířená technická asistence. V případě poruchy či havárii vám pomůže asistenční služba. Součástí je obvykle technická pomoc (příjezd mechanika, odtah do servisu, uschování vozidla), náhradní ubytování a repatriace nepojízdného vozidla zpět do ČR.

Cestovní pojištění

V tomto formuláři si můžete nezávazně spočítat a porovnat cenu cestovního pojištění u několika významných pojišťoven. Pro cenovou nabídku není nutno zadávat své kontaktní údaje a tak vám nehrozí nepříjemné telefonáty z call center pojišťoven.
Pokud se vám formulář nezobrazuje správně, můžete si jej otevřít v novém okně na tomto odkazu